U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen.

U kunt onderstaande tekst naar ons kopiëren in de mail box hieronder en volledig invullen:

 

Naam:..........................................................

Adres:..........................................................

Telefoonnummer:........................................

Email:...........................................................

 

Ik wens gebruik te maken van het recht op 14 dagen bedenktijd.

Indien u goederen wilt retourneren gebruik onderstaand document, kopieer dit (copy/paste) in de mail box hieronder zodat wij dit kunnen afhandelen samen met u.

 

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan [ hier dient de ondernemer zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen ]:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (* )/Ontvangen op (* )
Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[ alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend ]

Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.